HOME Over de Zilverden Omgeving Faciliteiten Modellen Te koop Contact Route

Disclaimer

Informatie

Deze website werd met de meeste zorg opgesteld. Mochten er toch fouten of vergissingen voorkomen in onze mededelingen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

Neem altijd persoonlijk contact op zodat wij u rechtstreeks volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen over de chalets waarin u interesse heeft of over hetgeen u niet duidelijk is.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van recreatiepark De Zilverden. Op alle foto's heerst copyright, wat inhoudt dat u deze niet mag opslaan, gebruiken in een geautomatiseerd gegevensbestand of mag wijzigen voor eigen gebruik, zonder schriftelijke toestemming van De Zilverden.

Het bezoeken van deze website houdt de aanvaarding van deze disclaimer in. 


Copyright De Zilverden 2020 - All Rights Reserved

Disclaimer